FAST: Systém leštění pro odstranění defektů a leštění starých a tvrdých laků

Tento systém je určen k odstranění defektů a následnému leštění starých a tvrdých laků za využití dvou lešticích past Polarshine 35 a 10.

 

Pracovní postup
1) Odstranění defektu

 

 

 

 
   

Akce:
Odstranění defektů

Použít:
MicrostarTM P1200 nebo P1500 + 5 mm změkčovací podložka. Brousit střední rychlostí, 7 000 - 8 000 otáček. Případně WPF pro ruční broušení.

2) Rozleštění
     

 

 

Použít:
Pasta PolarshineTM 35 + přírodní beránek

 
3) Finální leštění
     
Leštění žlutým vaflovaným molitanem a lešticí pastou Polarshine 10

 

 

Použít:
PolarshineTM 10 + žlutý vaflovaný molitan pro odstranění spirálových vlásečnic a hologramů

# # # # # # # #
Přepínač

Nahoru