Jak jsme pomáhali lakovat tramvaj T3 Coupé. Krok za krokem

Hrubá stavba, při které byly použity původní díly z tramvaje T3 a nové díly dle návrhu Anny Marešové

 

Po důkladné předpřípravě byl aplikován Mäder Etokat Aktiv Primer

 

   

Nástřik vnitřních nepohledových částí a spodku vozu materiálem Mäder Aquaverm Grimmer Farbe

 

Tramvaj po tmelení a vybroušení. Na probrusy znovu použit EP základ

 

   

Následoval plnič Standofleet Grundier Filler

 

Pohledové části interiéru byly lakovány 2K HS Topcoat v pololesku

 

   

Vybroušená a zalepená tramvaj pro vrchní barvy

 

Nástřik dvouvrstvou modrou perletí Standoblue

 

   

Maskování před druhým třívrstvým odstínem bílá perleť

 

Po aplikaci nástřiku perleti před bezbarvým lakem

 

Po prvním bezbarvém laku Standofleet HS Plus Klarlack, tuženém 3:1

 

Po finálním bezbarvém laku Standofleet HS Plus Klarlack s tužením 5:3 v antigraffity variantě

 

Dokončovací práce obsahovaly zabrušování a zalešťování smítek. Dále byl aplikován transparentní protiskluzový nástřik na pochozí část střechy.

 Foto: Josef Tafat, Petr Ludvíček a Petr Hajna

 

Fotografie

# ## # # # # #
Přepínač

Nahoru