Legislativa

Legislativa

VOC-konformní: od plniče až k vrchnímu laku

Ekologicky šetrné výrobky, jak vyžaduje zákon:

Za začátku ledna 2007 vstoupila v platnost nová směrnice EU, která definuje přísné mezní hodnoty pro emise organických rozpouštědel do ovzduší. Od tohoto roku se tedy všechny lakovny v Evropě museli rozloučit se zpracováním konvenčních lakovacích systémů, založených na organických rozpouštědlech a museli se přeorientovat na používání ekologicky šetrných výrobků. Evropská směrnice 2004/42/EG a její realizace v ČR ve formě vyhl. 355/02Sb. ve znění vyhl. 509/05 Sb. zakazuje výrobcům, importérům i aplikátorům od ledna 2007 dávat do oběhu  výrobky na opravu laku vozidel s nadměrným podílem organických rozpouštědel. Navíc EU připravuje další zpřísnění těchto emisních limitů.

Z tohoto důvodu náš dodavatel, společnost Standox, neustále pracuje na optimálním sortimentu produktů, které jsou nejenom komfortní při jejich používání, ale navíc splňují přísné ekologické normy. V této oblasti můžete počítat s s naší podporou a poradenstvím. V letech 2005 až 2006 jsme intenzivně pomáhali našim klientům s bezproblémovým přechodem na používání vodouředitelných materiálů Standox v celém rozsahu. Pevně věříme, že ocenili nejenom tuto naši podporu, ale i další vlastnosti nových produktů jako je jejich rychlejší zpracování, větší vydatnost a věrná koloristika.

Přes 400 autolakoven v ČR a SR tak využívá výhod kompletního ekologického vodouředitelného systému Standox. Dodatečně Standox nabízí lakovnám jednoduché  řešení v podobě vodou ředitelného systému Basislacku. Při používání vodou ředitelných laků a podkladových materiálů se sníženým podílem rozpouštědel, stejně jako ekologicky šetrných čirých laků, stačí pak ke kontrole již jen jednoduchý doklad: pro své lakovny můžete využít „zjednodušený redukční plán". Jinak musí lakovna provádět pracné bilance rozpouštědel a plnit řadu dalších administrtivních povinností , vyplývajících z vyhlášky. Všechny VOC konformní produkty společnosti splňují nejnáročnější požadavky legislativy. Jiné výrobky pro opravy laku osobních a užitkových automobilů zde nenajdete. V souladu s ekologickými předpisy je i lakování užitkových vozidel. Zde má lakýrník k dispozici  VOC-konformní  systém "Standofleet":  2K-systém s koncentráty míchacích laků v top-kvalitě. Vynikajícím způsobem se hodí pro lakování užitkových vozidel, autobusů a transportérů.

# # # # # # # #
Přepínač

Nahoru