Politika kvality a životního prostředí

Kvalita a životní prostředí

Společnost SERVIND s.r.o. je dovozcem a distributorem autoopravárenských laků, průmyslových laků, příslušenství pro lakovny, servisní a garážové techniky.

Na českém a slovenském trhu působíme od roku 1992 a patříme mezi přední dodavatele v uvedeném oboru. Na cestě k současné pozici a s cílem trvalého zkvalitňování poskytovaných služeb jsme prošli několika důležitými momenty a vývojovými etapami. Abychom byli našim zákazníkům nablízku, byla vybudována distribuční síť pokrývajících 100% území České republiky. Na trhu Slovenské republiky působíme prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o., založené v roce 1993.

Mezi naše stálé zákazníky patří stovky autolakoven a autoservisů. Námi dodávané produkty pro autoopravárenství jsou schváleny všemi výrobci a oficiálními dovozci automobilů působícími v ČR. Oblast působnosti naší společnosti se však také dynamicky rozšiřuje i do oblasti výroby automobilů a subdodavatelského odvětví automobilového průmyslu. V souvislosti se zavedením širokého spektra průmyslových laků do sortimentu jsou nedílnou součástí struktury našich klientů i významné průmyslové podniky.

Zvolit SERVIND znamená nejenom získat přístup k vysoce kvalitním výrobkům a nejpokrokovějším technologiím, ale především získat i širokou škálu služeb na vysoké profesionální úrovni. Předností naší společnosti je komplexnost nabídky - možnost odběru a dodávek veškerých potřeb z jednoho místa a poskytování služeb šitých na míru konkrétnímu zákazníkovi. Pro naše zákazníky organizujeme ve vlastním informačním centru pravidelná školení a semináře, která přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám a požadavkům a zároveň předáváme informace o pokrokových technologických postupech a nejnovějších produktech. Poskytujeme odborný poradenský servis zahrnující např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, technického vybavení a hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek a bezpečnosti práce aj.. Nedílnou součástí našich služeb je i odborný a rychlý servis veškerého nářadí a zařízení ze sortimentu naší společnosti.

Svojí činností chceme spolu s našimi zahraničními dodavateli přispívat k tomu, aby se naši zákazníci dostali na evropskou úroveň. Našim cílem je zajistit v úzkém partnerství špičkovou kvalitu autoopravárenského a průmyslového lakování a vytvářet prostor pro větší profitabilitu.

K tomu nám jako vodítko slouží tyto hlavní principy:

  • spoléháme na kompetentnost a zaujetí všech zaměstnanců
  • opíráme se o know-how a odbornost mezinárodně uznávaných firem a jejich portfolia produktů
  • poskytujeme služby orientované na zákazníka a přizpůsobujeme je jeho potřebám
  • hlásíme se k ochraně životního prostředí a zdraví lakýrníků

Velmi si vážíme spolupráce s našimi odběrateli. Naším zájmem je navázat, rozšířit a upevnit vzájemné vztahy se všemi partnery. Stále se snažíme zvyšovat výkonnost společnosti a ekonomickou úspěšnost, tak abychom i v budoucnosti zaujímali přední místo na tuzemském trhu a získali tak výhodnou pozici na trhu oproti konkurenci. To nás nutí k neustálému zlepšování managementu kvality, aby byly k plné spokojenosti zákazníků rychle a efektivně uspokojovány jejich požadavky. Zavazujeme se, že budeme trvale podporovat všechny procesy, které povedou k zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, plnění jeho požadavků, plnění politiky a cílů kvality a rozvoji partnerských vztahů, neboť ve všem co děláme, stojí na prvním místě spokojený zákazník. Vše co děláme, děláme s důrazem na jeho prospěch.

Základní filosofií naší společnosti v oblasti životního prostředí je následující motto: „Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. Myslíme si, že i malý vliv na životní prostředí má pro nás svůj význam“.

Zavazujeme se k ochraně životního prostředí a prevenci znečištění. Zavazujeme se k plnění závazných povinností a k neustálému zlepšování integrovaného systému.

# # # # # # # #
Přepínač

Nahoru