Proterra

Na bázi obnovitelných surovin

Ekologicky orientovaná filozofie Proterra zahrnuje celý hospodářský cyklus a její součástí je i zpracování a likvidace. Díky tomu mohou všechny produkty řady Proterra zpracovávat drobní řemeslníci i velké průmyslové závody. Produkty se navíc biologicky rozkládají.

Institut pro lesní hospodářství v Drážďanech prověřil u všech výrobků Proterra jejich ekologickou nezávadnost a vydal k nim certifikát. Zpracovatel a jeho zákazník tak mají jistotu, že používají ekologický produkt.

# # # # # # # #
Přepínač

Nahoru