SATA časovač výměny filtrů

K profesionálnímu lakování je zapotřebí 100% čistý stlačený vzduch. Velké množství lakovacích provozů, které pracují s vodou ředitelnými laky, resp. používají stlačený vzduch z rozvodu pro zá­sobování ochranných kukel pro lakýrníky, používá SATA filtr 484. Tento 3 - stupňový kombi filtr obsahuje kromě cyklonového odlučovače pevných částic s bronzovým filtrem a filtru jemných částic také filtr s aktivním uhlím. Díky tomu je zabráněno vniku jemných částic, či olejových par. Pro účinnost filtru je rozhodující jeho pravidel­ná údržba. Pokud se provádí, snižuje riziko kvalitativních nedostatků v lakování, chyb v lakování – a tím také počet drahých předělávek. Pravidelná výměna filtračních patron při používání dýchacích kukel zajišťuje ochranu zdraví lakýrníka. Aby měl uživatel možnost pravidelného připome­nutí nutnosti výměny filtračních patron, vybavuje SATA s okamžitou účinností všechny filtrační jednotky novými SATA časovači výměny filtrů.

Ovládání časovače filtrů SATA je velmi jednoduché. Při prvotním uve­dení do provozu se stlačí aktivační tlačítko. Tím začíná "běžet" čas do intervalu údržby, resp. výměny filtrační patrony. V průběhu času se okno zbarvu­je do červena a indikuje čas, který zbývá do nutnosti výměny, jako indikátor zaplnění filtrů. Jakmile se okno zbarví do červena úplně, je potřeba fil­trační patronu vyměnit. Vzhledem ke dvěma doporučeným intervalům výměny, přibližně tři a šest měsíců, jsou k dispozici dvě různé verze časovačů výměny filtrů.

Všechny náhradní filtrační patrony budou v budoucnu také opatřeny odpovídajícím časovačem výměny tak, aby jej bylo možné po každé údržbě filtrů zasunout do držáku a aktivovat. Tak bude zaručeno, že nutnost výměny patron bude indikována před tím, než budou filtrační patrony zaplněné. V každém případě je potřeba dodržovat servisní instrukce v návodu k použití filtrů SATA.

Podrobné informace najdete v produktové informaci zde.

# # # # # # # #
Přepínač

Nahoru