Stříkací technologie

HVLP technologie

Extra úspory s maximální přenosovou účinností a minimální spotřebou materiálu. Zkratka HVLP je odvozena od High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak); je to označení pro mezinárodně uznávaný proces zpracování nízkého tlaku. Vnitřní tlak trysek se u HVLP lakovacích pistolí pohybuje na hodnotě maximálně 0,7 bar, čímž je docíleno přenosového výkonu značně přesahujícího 65 %.

Aby bylo možné také s HVLP pistolemi docílit vynikajícího výsledku lakování, je k rozprášení zapotřebí vyššího objemu vzduchu. Pro provozy, které disponují malým kompresorem, jsou většinou vhodnější lakovací pistole využívající RP technologie.

Důležité je také vědět, že se vyšší spotřeba vzduchu prakticky neprojeví na ekonomické efektivnosti HVLP lakovací pistole. Úspora drahého lakovacího materiálu díky použití HVLP pistole zdaleka převažuje nízké vícenáklady způsobené vyšší spotřebou vzduchu. HVLP lakovací pistole SATA proto nesou označení "EXTRA ÚSPORNÉ".

RP technologie

„Reduced pressure“ - technologie omezeného tlaku. Extra rychlé - optimalizovaná vysokotlaká technika pro dosažení přenosových výkonů odpovídajících VOC.

Zkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými je možné docílit dokonalé konečné úpravy, a které mají zároveň vysoký stupeň účinnosti nástřiku, který dosahuje více než 65 %. RP pistole tak splňují ustanovení směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.

Přechod z vysokotlaké techniky na RP technologii je bez problémů možný pro každého lakýrníka. Může pracovat, tak jak byl zvyklý. SATA RP pistole jsou proto také označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".

Obě technologie nabízí značné výhody:

SATA HVLP stříkací pistole jsou charakteristické vyšší přenosovou účinností, která šetří velké množství drahých lakovacích materiálů.

Charakteristickou vlastností SATA RP (RP – reduced pressure – omezený tlak) stříkacích pistolí je optimalizovaný vysoký tlak. Jejich přenosová účinnost je pouze lehce nižší než u SATA HVLP stříkacích pistolí a zároveň poskytují snadný přechod z běžných vysokotlakých stříkacích pistolí na více účinné stříkací pistole.

SATA HVLP stříkací pistole jsou snadno rozpoznatelné díky zelenému kroužku na vzduchovém uzávěru a SATA RP stříkací pistole modrým kroužkem. Není podstatné, kterou technologii si nakonec vyberete. Se značkou SATA máte jistotu, že držíte v rukou prvotřídní kvalitu.

Konvenční technologie

Konvenční lakovací pistole a stříkací pistole pro speciální pracovní kroky.

SATA automatické pistole

Pneumaticky řízené precizní lakovací pistole pro automatické postupy lakování.

# # # # # # # #
Přepínač

Nahoru