Systém Paintless Dent Removal (PDR)

Jedná se o opravárenský systém, který je vhodný k opravám drobných poškození karoserie, zejména k odstranění ostrých nebo špičatých důlků/rýh a měkkých důlků vytlačováním.

Společnost Betag Innovation nabízí několik systémů vytlačování:

1) pomocí široké škály PDR nářadí

  • standardní sady vytahovacích tyčí
  • speciální sady vytahovacích tyčí
  • kompletní systémy vytahovacích tyčí 
  • osvětlení
  • příslušenství

Široký výběr PDR nářadí umožňuje mechanikům odstranit drobná promáčknutí bez nutnosti použití plniče a barvy.

2) pomocí tepelné indukce - HotBox

HotBox je tepelná indukce, která umožňuje zahřátí jakéhokoli dílu přesně a ve velmi krátkém čase. Stupeň zahřátí může být přesně nastaven pomocí spínače, čímž je zajištěn kontrolovaný ohřev. HotBox disponuje několika různými nástavci, které slouží např. k povolování zkorodovaných matic nebo šroubů, dále k odstranění některých částí, např. zadního okna bez poškození okolního těsnění, odstranění barvy a lepidel, nebo k zahřátí velkých plechových dílů. Dále je k dispozici nástavec, který slouží k vytahování mělkých důlků např. po kroupách.

3) pomocí lepicích systémů

Technika opravy pomocí lepicích systémů je standardní postup většiny moderních mechaniků. Je to velmi praktický postup pro špatně dostupné oblasti, které nemohou být opraveny pomocí běžného PDR nářadí. Na oblast defektu se pomocí tavné pistole nanese lepidlo a přilepí se vhodný nástavec. Po vychladnutí lepidla se k nástavci připojí vytahovák a po stisknutí rukojeti se důlek vytáhne. 

# # # # # # # #
Přepínač

Nahoru