Zde najdeš návod na vyplnění knihy jízd, vyúčtování cestovních náhrad či drobných vydání apod.

KNIHY JÍZD


Knihu jízd musí vyplňovat každý zaměstnanec, který používá firemní vozidlo ke služebním účelům, popř. k soukromým jízdám k tomu musí mít písemný souhlas zaměstnavatele.

  • Najdeš ji na: G:\Standoxup\Knihy jízd\
  • V případě, že bys potřeboval pomoct například s vyplněním, instrukce a více informací najdeš v pracovním manuálu na G:\\standoxup\\ISO 9001 a 14001\PI - Pracovní instrukce, konkrétně v dokumentu PI-06. Pro jistotu ho ještě přikládáme zde.

Dál tě poprosíme, abys dodržoval následující: 

  • Vytištěnou knihu jízd je potřeba podepsat a předložit přímému nadřízenému ke schválení. Schválenou KJ poté doruč do sekretariátu (3. patro u asistentky vedení) nejpozději do 5. kalendářního dne do 12,00 hod. následujícího měsíce.
  • Pokud jsi palivo hradil jinak než pomocí tankovací karty (hotově nebo kartou), je potřeba ke KJ připojit kopii dokladu. V případě  hrazení paliva tankovací kartou, slouží doklady o uhrazení pouze tobě a předkládat je nemusíš. 
  • Nezapomeň dodržovat zásadu, že každá tankovací karta je vydána pouze pro danou SPZ.

V případě, že si potřebuješ vypůjčit vůz z půjčovny například z důvodu havárie, opravy, nebo servisu, je potřeba si vždy tento požadavek dopředně odsouhlasit s provozně technickým manažerem - Bedřichem Cacákem. Pro vypůjčený vůz je vystavena samostatná kniha jízd. Pro její vytvoření je potřeba zaslat asistentce vedení, finančnímu řediteli a provozně technickému manažerovi následující údaje: jméno a příjmení řidiče, typ vozu, SPZ, typ paliva, počáteční stav kilometrů a paliva a konečný stav kilometrů a paliva a to na emailovou adresu: ejarosova@servind.com, a v kopii na dmeier@servind.com a bcacak@servind.com.

 

VYÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD


  • Formulář najdeš na: G:\Standoxup\ISO 9001 a 14001\Formuláře\SE-40 Cestovní příkaz-TU,ZA pod názvem  SE-40 Cestovní příkaz-TU,ZA
Co se týká základních pravidel, instrukcí k vyplnění apod. ty najdeš také v pracovním manuálu PI-06 na straně 5 (viz Knihy jízd, kde je také přiložen). 
 
 
 

VYÚČTOVÁNÍ DROBNÝCH VYDÁNÍ


  • Formulář najdeš na: G:\Standoxup\ISO 9001 a 14001\Formuláře\E-58 Vyúčtování drobných výdajů pod názvem E-58 Vyúčtování drobných výdajů.xlsx

Informace stejně jako u předchozích nalezneš v pracovním manuálu PI-06 na straně 6 (viz Knihy jízd, kde je také přiložen). 

Do začátku však pamatuj, že například úhrada výpisu ze zdravotní dokumentace, který ti sloužil pro vstupní lékařskou prohlídku, ti bude vyplacen po zkušební době právě na základě tohoto formuláře. 

 

POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH A JEJICH ÚČTOVÁNÍ


  • Formulář najdeš na: G:\Standoxup\ISO 9001 a 14001\Formuláře\ SE-36 Žádanka k poskytnutí finanční zálohy pod názvem souboru SE-36 Žádanka k poskytnutí finanční zálohy.docx
Základní pravidla k poskytování záloh a jejich účtování, stejně tak informace o tom, kdo schvaluje jednotlivé zálohy nalezneš opět v pracovním manuálu PI-06 (viz Knihy jízd, kde je také přiložen). 
 
 
 
# ## # # # # #
Přepínač

Nahoru