Pravidla soutěž Servind 30 let

Je čas hrát s námi o 30 cen

Oslavte s námi 30 let našeho působení na trhu a zasoutěžte si o ceny za téměř 300 000 Kč.

Soutěž začíná 1. 11. 20228:00 hod. a máte možnost se do soutěže zapojit do 15. 12. 2022 do 16:00 hod.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Nakupte v již avizovaném období od 1. 11. 2022 do 15. 12. 2022 zboží z našeho sortimentu ve výši minimálně 3000 Kč bez DPH a zařaďte se do slosování o 30 hodnotných cen.

Na dodacím listu, splňující výše uvedené podmínky najdete unikátní soutěžní kód. Soutěžní kód společně s kontaktními informacemi zaregistrujete na internetové stránce servind.cz/soutez30let. Bližší informace k pravidlům soutěže naleznete v přiloženém dokumentu „Podmínky účasti a soutěže Servind 30 let“.   

Slosování proběhne 16. 12. 2022. Jména všech výherců zveřejníme na našich webových stránkách.

Hodně štěstí v soutěži.

Váš Servind

PODMÍNKY ÚČASTI A SOUTĚŽE “SERVIND 30 LET” POŘÁDANÉ SPOLEČNOSTÍ SERVIND s.r.o.

 1. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE
 • Pořadatelem soutěže “SERVIND 30 LET” (dále jen “Soutěž”) jeobchodní společnost SERVIND s.r.o., se sídlem Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice, IČ: 48024546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13943 (dále jen „Pořadatel”).
 • Soutěž je Pořadatelem pořádána v rámci propagace značky SERVIND a jejích výrobků, při příležitosti oslavy 30 let od jejího založení.
 1. PODMÍNKY ÚČASTI 
 • Podmínkou účasti v Soutěži je, mimo formálního přihlášení , jednorázový odběr zboží ze sortimentu Pořadatele v koncové ceně, t.j. po všech slevách, ve výši nejméně 3.000,- Kč bez DPH, který bude uskutečněnv době konání Soutěže.
 • Pro účely těchto Pravidel a Soutěže se Soutěžícímstává jakákoliv fyzická osoba, která se v době trvání Soutěže zaregistruje v soutěžní sekci na webových stránkách Pořadatele cz/soutez30let (dále jen „Stránky”), která je starší 18ti let,  a která v rámci své registrace uvede:
 • pravdivé identifikační a/nebo kontaktní údaje o své osobě alespoň v rozsahu jméno, příjmení, mobilní číslo a e-mailová adresa s tím, že Soutěžící v rámci své registrace může uvést i další, zejména kontaktní údaje, a to zejména za účelem kontaktování v případě výhry, nebo za jiným účelem uvedeným v Pravidlech, a současně
 • alfanumerický kód, která byl náhodně generován z informačního systému Pořadatele a byl vytištěn na každém dodacím listu, který (co do ceny dodaného zboží) splňuje podmínky Soutěže.
 • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, jejich rodinní příslušníci či osoby jim blízké.Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou se zaměstnanci Pořadatele v adoptivním vztahu.
 • Z jednoho dodacího listu, na jeden soutěžní alfanumerický kód, smí proběhnout pouze jedna registrace do Soutěže. V případě opakované registrace na jeden soutěžní kód platí vždy pouze první registrace. 
 • Soutěžící budou identifikováni na základě údajů poskytnutých při registraci. Pořadatel má právo ověřit totožnost a věk účastníka a případně ze Soutěže vyloučit všechny účastníky Soutěže, kteří neposkytnou pravdivé údaje.  
 1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

3.1.       Soutěž se bude konat od 1. 11. 2022 od 8,00 hod. do  15.12. 2022 do 16,00hod.

3.2.       Registrace, které byly řádně dokončeny v časovém rozmezí uvedeném v předchozím odstavci, budou zařazeny do  Soutěže.

 1. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE, VÝHERNÍ CENY 
 • Výherními cenami jsou:
 1. cena –Hodinky Hamilton Khaki Navy Scuba Auto 40 mm
 2. cena –iPhone SE 128GB, černá 2022
 3. cena – Bezdrátová rotační leštička Mirka ARP-B 300NV 77 mm 10.8V 2,5 Ah
 4. cena –Stříkací pistole SATAjet X 5500 RP DIGITAL, Tryska 1,3 O RPS, otočný kloub
 5. cena –Let balónem pro dvě osoby
 6. cena –Elektrická excentrická bruska Mirka Deros 650CV 150 mm, zdvih 5 mm
 7. cena –Celomaska SATA air vision 5000 s opaskem a regulátorem s uhlím
 8. cena –Milwaukee M18 akumulátorový bezuhlíkový vrtací šroubovák CBLDD-502C
 9. cena – Elektrický hoblík Mirka DEOS 383CV 70 x 198 mm s odsáváním prachu
 10. cena –Plničová pistole SATAjet 100 B F HVLP Tryska 1,7 s pevným kelímkem 0,6 l
 11. cena – Lampa deního svícení Q-Lite
 12. cena –Kávovar Nespresso Vertuo Next Premium Classic Black
 13. cena –Kovax Assilex Buflex Tool Kit
 14. cena –Bahco sada 92 nástrčných klíčů, metrických, 6 hraných , 1/4” a 1/2”
 15. cena –Colad 1 l pumpovací lahve Ultimate a Premium
 16. cena –Reproduktor BOSE SoundLink Revolve II černý
 17. cena –Balíček špičkových produktů Henkel
 18. cena - Balíček špičkových produktů Henkel
 19. cena –Set ochranných pomůcek Colad
 20. cena –Dýchací polomaska SATA air star F, filtr A2:P3 D v boxu
 21. cena –Balíček autokosmetiky Flowey
 22. cena - Balíček autokosmetiky Flowey
 23. cena –Balíček pro dámy i pro pány: Nivea kosmetika a Tesa oboustranné pásky
 24. cena –Limitovaná edice oblečení Servind: Servind vesta 30 let, triko a čepice. Vesta a trikove velikosti dle vlastního výběru
 25. cena – Oleje Castrol Professional v hodnotě 1500 Kč dle vlastního výběru
 26. cena – Colad přípravek pro obkreslení lemů
 27. cena – Limitovaná edice oblečení Servind: Vesta a čepice s logem Servind 30 let. Vesta ve velikosti dle vlastního výběru
 28. cena – Set Servind triko a čepice s logem Servind 30 let ve velikosti dle vlastního výběru
 29. cena – Set Servind triko a čepice s logem Servind 30 let ve velikosti dle vlastního výběru
 30. cena – Set hrnků Servind s motivem obrazů od malíře Jiřího Rameše

(dále jen „Výherní ceny”) Všechny Výherní ceny jsou započítányvčetně DPH a jejich uvedená výše odpovídá doporučeným prodejním cenám.

 • Vyhodnocení Soutěže proběhne slosovánímregistrovaných Soutěžících, které proběhne na principu náhody, za účasti zástupců Pořadatele a jím přizvané nezávislé osoby či notáře. 
 • Pořadatel zveřejní výsledky slosování na Stránkách dne 16. 12.2022, přičemž Soutěžící-výherce označí uvedením plných křestních jmen a jejich plného příjmení. 
 • O případné výhře Pořadatel vyrozumí Soutěžící-výherce e-mailem za použití kontaktních údajů uvedených Soutěžícím-výhercem v rámci registrace, a to do pěti (5) pracovních dnů od skončení Soutěže (dále jen „Oznámení”). 
 • Soutěžící-výherce potvrdí Pořadateli doručení Oznámení a svůj zájem o převzetí Výherní ceny do pěti (5) následujících pracovních dnů od doručení Oznámení. Pokud Soutěžící-výherce nezareaguje na Oznámení během lhůty stanovené v tomto odstavci, případně Výherní cenu k výzvě Pořadatele nepřevezme, na Výherní cenu ztrácí nárok. 
 • Pořadatel ze Soutěže vyloučí jakéhokoliv Soutěžícího, kterému se v souladu s odst. 4.4. nepodaří doručit Oznámení z důvodu, že osobní údaje poskytnuté v rámci registrace jsou podvodné, nesprávné či neúplné nebo který z jakéhokoliv důvodu nesplňuje podmínky účasti stanovené v těchto Pravidlech. Pořadatel nenese odpovědnost za situace vyplývající z nesprávnosti údajů poskytnutých Soutěžícím. 
 • K předání jednotlivých Výherních cen Soutěžícím-výhercům dojde na základě vzájemné dohody mezi Pořadatelem a Soutěžícím-výhercem. V případě pochybnosti o totožnosti Soutěžícího-výherce je Pořadatel oprávněn požadovat od Soutěžícího-výherce předložení průkazu totožnosti k nahlédnutí. 
 • Výhry v Soutěži nejsou právně vymahatelné. Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhru. Právo Soutěžícího-výherce na získanou cenu je nepřevoditelné. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výherní ceny výherními cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výherních cen v případě, že mu výherní ceny nebudou dodány tak, aby mohly být Soutěžícím-výhercům vydány v souladu s těmito Pravidly.
 1. ZDANĚNÍ, VÝDAJE 

Jakékoliv povinnosti platby daně z příjmu spojené s výhernímiCenami nese Pořadatel.  Kromě předání Ceny, jak je popsáno výše, a vyrovnání daňových povinností výslovně uvedených v tomto dokumentu, nenese Pořadatel jakoukoliv další odpovědnost.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE 
 • Svou registrací v Soutěži Soutěžící uděluje Pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů svůj souhlas se zpracováním Soutěžícím poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní čísla) ze strany Pořadatele v postavení správce osobních údajů, a to pro účely organizace Soutěže, vyhlášení výherců či pro další marketingové účely spojené se Soutěží. Současně uděluje Pořadateli svůj souhlas se zveřejněním těchto osobních údajů na Stránkách.
 • Svou registrací v Soutěži Soutěžící potvrzuje, že výše uvedený souhlas uděluje dobrovolně, na základě řádného vysvětlení, přičemž tento souhlas je platný po dobu 3 let.Právním titulem pro zpracování osobních údajů je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu do vypořádání výher (popř. do odvolání souhlasu), doba možného zpracování osobních údajů je uvedena výše. Souhlas je udělen okamžikem příhlášení se do Soutěže.
 • Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje může Pořadatel poskytnout osobám, které pro Pořadatele na základě smluvního vztahu zpracovávají osobní údaje v rámci Soutěže. Poučení Soutěžícího (subjekt údajů)–Pořadatel (správce) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: (i) osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za uvedených podmínek, (ii) důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem Soutěžícího o účast v Soutěži, (iii) při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, (iv) Soutěžící má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Pořadatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Soutěžící může odvolat výše uvedený souhlas nebo požadovat změnu osobních údajů písemně na následující adrese Pořadatele: SERVIND s.r.o., Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této Soutěže včetně změny Pravidel či výherních cen, dále včetně omezení, odložení, přerušení nebo úplného zrušení Soutěže, a to i bez udání důvodu.
 • Zapojením se Soutěžícího do Soutěže (registrace)tento potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.V případě porušení Pravidel ze strany Soutěžícího, ztrácí Soutěžící právo na další účast v Soutěži, jakož i na případné udělení Výherní ceny.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, výpadky či blokace Stránek.

 

V Tuchoměřicích dne ­­­­1.11.2022 

SERVIND  s.r.o.

Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice

IČ: 48024546

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze, oddíl C, vložka13943

 

 

 

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.