Certifikáty

Společnost Servind je od roku 2004 držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 s českou i mezinárodní akreditací, který je zárukou, ale zároveň i závazkem, pro neustálý proces zvyšování kvality všech poskytovaných produktů a služeb.

 

V roce 2007 úspěšně proběhla certifikace na životní prostředí ISO 14001. Společnost se tak zavázala k dlouhodobému zlepšování životního prostředí a prevenci znečištění. V oblasti životního prostředí se drží motta: „Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. Myslíme si, že i malý vliv na životní prostředí má význam."

 

Servind je držitelem certifikátů pro záruční a pozáruční servis dodávaných produktů.

 

Společnost je také významným členem sdružení SISA, SAČR a ČAOK.

 

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Společnost SERVIND s.r.o. je dovozcem a distributorem autoopravárenských laků, průmyslových laků, příslušenství pro lakovny, servisní a garážové techniky.

 

Na českém a slovenském trhu působíme od roku 1992 a patříme mezi přední dodavatele v uvedeném oboru. Na cestě k současné pozici a s cílem trvalého zkvalitňování poskytovaných služeb jsme prošli několika důležitými momenty a vývojovými etapami. Abychom byli našim zákazníkům nablízku, byla vybudována distribuční síť pokrývajících 100% území České republiky. Na trhu Slovenské republiky působíme prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o., založené v roce 1993.

 

Mezi naše stálé zákazníky patří stovky autolakoven a autoservisů. Námi dodávané produkty pro autoopravárenství jsou schváleny všemi výrobci a oficiálními dovozci automobilů působícími v ČR. Oblast působnosti naší společnosti se však také dynamicky rozšiřuje i do oblasti výroby automobilů a subdodavatelského odvětví automobilového průmyslu. V souvislosti se zavedením širokého spektra průmyslových laků do sortimentu jsou nedílnou součástí struktury našich klientů i významné průmyslové podniky.

 

Zvolit SERVIND znamená nejenom získat přístup k vysoce kvalitním výrobkům a nejpokrokovějším technologiím, ale především získat i širokou škálu služeb na vysoké profesionální úrovni. Předností naší společnosti je komplexnost nabídky – možnost odběru a dodávek veškerých potřeb z jednoho místa a poskytování služeb šitých na míru konkrétnímu zákazníkovi. Pro naše zákazníky organizujeme ve vlastním informačním centru pravidelná školení a semináře, která přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám a požadavkům a zároveň předáváme informace o pokrokových technologických postupech a nejnovějších produktech. Poskytujeme odborný poradenský servis zahrnující např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, technického vybavení a hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek a bezpečnosti práce aj. Nedílnou součástí našich služeb je i odborný a rychlý servis veškerého nářadí a zařízení ze sortimentu naší společnosti.

 

Svojí činností chceme spolu s našimi zahraničními dodavateli přispívat k tomu, aby se naši zákazníci dostali na evropskou úroveň. Našim cílem je zajistit v úzkém partnerství špičkovou kvalitu autoopravárenského a průmyslového lakování a vytvářet prostor pro větší profitabilitu. K tomu nám jako vodítko slouží tyto hlavní principy:

 

 • spoléháme na kompetentnost a zaujetí všech zaměstnanců
 • opíráme se o know-how a odbornost mezinárodně uznávaných firem a jejich portfolia produktů
 • poskytujeme služby orientované na zákazníka a přizpůsobujeme je jeho potřebám
 • hlásíme se k ochraně životního prostředí a zdraví lakýrníků

 

Velmi si vážíme spolupráce s našimi odběrateli. Naším zájmem je navázat, rozšířit a upevnit vzájemné vztahy se všemi partnery. Stále se snažíme zvyšovat výkonnost společnosti a ekonomickou úspěšnost, tak abychom i v budoucnosti zaujímali přední místo na tuzemském trhu a získali tak výhodnou pozici na trhu oproti konkurenci. To nás nutí k neustálému zlepšování managementu kvality, aby byly k plné spokojenosti zákazníků rychle a efektivně uspokojovány jejich požadavky. Zavazujeme se, že budeme trvale podporovat všechny procesy, které povedou k zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, plnění jeho požadavků, plnění politiky a cílů kvality a rozvoji partnerských vztahů, neboť ve všem, co děláme, stojí na prvním místě spokojený zákazník. Vše, co děláme, děláme s důrazem na jeho prospěch.

 

Společnost SERVIND s.r.o. vždy dbá na dodržování právních požadavků a dalších environmentálních standardů, které jsou základem systému environmentálního managementu. Stvrzením svého pozitivního přístupu a odpovědné enviromentální politiky se společnost zavázala k dodržování standardů a principů v rámci ISO 14001:2015. Pravidelné přezkoumávání politiky životního prostředí a sledování nejnovější trendů má za cíl neustálé zlepšování ochrany životního prostředí.

 

Hlavní body environmentální politiky:

 

 • Prevence/Připravenost
 • Efektivita
 • Ochrana životního prostředí
 • Udržitelnost
 • Dodržujeme a naplňuje všechny aplikovatelné požadavky platných právních a jiných norem souvisejících se systémem řízení kvality, stejně jako požadavky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy mající vztah k tomuto systému.
 • Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, používaných materiálů a služeb na životní prostředí.
 • Společnost se snaží efektivně hospodařit s energiemi i vodními zdroji a aktivně přistupuje k řízení materiálových zdrojů i snižování odpadů z vlastní činnosti. Preferujeme dodavatele, jež dbají na snižování spotřeby přírodních neobnovitelných surovin a aktivně přistupují k otázkám ochrany životního prostředí s ohledem na dlouhodobou udržitelnost.
 • Důsledně kontrolujeme technický stav, spotřeby energií a emise u všech budov, vybavení, technologií, služebních automobilů, manipulačních prostředků a zvažujeme aspekty jejich vlivu na životní prostředí při jejich pořizování. (Obnovitelné zdroje, energetická efektivita, skleníkové plyny, odpady, znečistění odpadních vod, celkovou udržitelnost i případné další vlivy na životní prostředí). 
 • Preventivně předcházíme havarijním situacím, které mohou nepříznivě ovlivnit životní prostředí.
 • Pravidelně prohlubujeme informovanost našich zaměstnanců o ochraně životního prostředí a o dopadech jejich činnosti na životní prostředí.
 • Poskytujeme dostatečné finanční, materiální i organizační podmínky pro účinné a efektivní fungování systému řízení kvality a jeho zlepšování.
 • V součinnosti s našimi dodavateli a partnery se dlouhodobě snažíme na trh uvádět výrobky, které mají menší negativní vliv na životní prostředí, a to zejména s ohledem na skleníkové plyny, emise/VOC, kvalitu vody, žádnou nebo sníženou spotřebou neobnovitelných zdrojů i na odpady. Uvádíme na trh vybavení a technologie s menší energetickou náročností a poskytující benefity v rámci dlouhodobé udržitelnosti.
 • Poskytujeme našim zákazníkům veškeré potřebné informace o bezpečném používání, přepravě, skladování a likvidaci dodávaných výrobků, a to zejména o jejich vlastnostech ve vztahu na životní prostředí, ochranu zdraví a dlouhodobé udržitelnosti.
 • Posilujeme povědomí o společnosti jako o organizaci chránící životní prostředí.


Enviromentální politika společnosti SERVIND s.r.o. vychází z vlastní iniciativy, znalosti problematiky týkajícího se vlivu své činnosti, znalostí výrobních procesů i produktů a technologií uváděných na trh, a to včetně řídících schopností vrcholového managementu a všech pracovníků, kteří mohou ovlivnit dopady všech našich činností na životní prostředí.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Nastavení