Zdraví a bezpečnost

Požární ochrana 

 1. Kde se požár ohlašuje? 
 2. Jak se požár ohlašuje? 
 3. Shromaždiště osob při vzniklém požáru nebo při požárním poplachu je na volném prostranství – u vlajek na parkovišti areálu, které je označeno zelenou tabulí s bílými šipkami směrem k sobě. 

Zdraví

 1. Na každém patře máme odpovědného zdravotníka
  • Pro přízemí je to
  • Pro 2. patro
  • Pro 3. patro
 2. Zároveň na každém patře najdeš lékarničku
 3. V případě potřeby máme na firmě defibrilátor umístěný na recepci

Zaměstnanci

# # # # # # # #
Přepínač

Nahoru