Zdraví a bezpečnost

Požární ochrana 

  1. Kde se požár ohlašuje? BUDE DOPLNĚNO VIZ DOKUMENT CHODBA
  2. Jak se požár ohlašuje?  BUDE DOPLNĚNO VIZ DOKUMENT CHODBA
  3. Shromaždiště osob při vzniklém požáru nebo při požárním poplachu v Tuchoměřicích je na volném prostranství – u vlajek na parkovišti areálu, které je označeno zelenou tabulí s bílými šipkami směrem k sobě. V Brně je shromaždiště osob u předního vchodu před hlavní bránou. 

Zdraví

  1. Na každém patře v Tuchoměřicích najdeš lékarničku. Lékárnička je na sekretariátu pro administrativu (3. patro u asistentky vedení), ve skladu, v IC a v kotelně. V Brně na chodbě a ve skladu.
  2. V případě potřeby máme na pobočce v Tuchměřicích defibrilátor umístěný na recepci a v Brně v chodbě u kuchyňky. 
  3. Každé tři roky se někteří zaměstnanci proškolují v první pomoci a jsou tedy odpovědnými zdravotníky pro dané období. Aktuálně to jsou: 

Zaměstnanci

# ## # # # # #
Přepínač

Nahoru